Кафедра податків і фіскальної політики

Факультет фінансів та обліку ЗУНУ

 Колектив кафедри Податків та фіскальної політики ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими за такими рівнями вищої освіти та освітніми програмами:
  • Податкова справа (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
  • Митна справа (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
  • Фіскальне адміністрування (другий (магістерський) рівень вищої освіти)
  • Митна справа (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Навчання

 Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Податкова система; Митна справа; Фіскальне адміністрування; Трансфертне ціноутворення в оподаткуванні; Організація податкового контролю; Інформаційні системи в митній справі; Організація митного оформлення та контролю; Податковий менеджмент; Податкова політика; Адміністрування податків; Моніторинг податкових ризиків; Управління податковим боргом; Податковий контроль; Митний контроль; Митне адміністрування; Митні розрахунки і звітність; Податки і фіскальна політика; Селекція митних ризиків.
 Передбачено можливість навчання за нашими освітніми програмами із одночасним семестровим навчанням у країнах ЄС (Бельгія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Польща та ін.)

Перспективи

 Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть займати посади в органах Держаної податкової служби України та Державної митної служби України, в державних та місцевих органах виконавчої влади, на державних і приватних підприємствах, в об’єднаних територіальних громадах, в митно-брокерських конторах, на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності, у міжнародних фінансово-промислових групах, у наукових установах і закладах вищої освіти.

Наші партнери

Card image cap

Державна митна служба України

Тернопіль, Україна

Card image cap

Державна податкова служба України

Тернопіль, Україна

Card image cap

Гданський університет

Гданськ, Польща

Card image cap

Університет економічний у Кракові

Краків, Польща

Card image cap

Університет економічний у Катовіцах

Катовіце, Польща

Card image cap

Технічний університет у Кошице

Кошице, Словаччина